Działka inwestycyjna Kwidzyn

  • Cena 280050 PLN
  • Cena za m2 85 PLN/m2
  • Powierzchnia 3300
  • Miejscowość Kwidzyn
  • Region pomorskie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
  • Szerokość 52
  • Dojazd asfalt
  • Kształt prostokąt
  • Media prąd, woda
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

•Działka inwestycyjna o powierzchni 3300 m².•Długość: 65 m, szerokość: 50 m•Dojazd: asfalt, ogrodzenie: siatka•Media: woda, prąd•Ogłoszenie bezpośrednio od właścicielaDziałka budowlana lub pod inwestycję – zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn uchwalonym UCHWAŁĄ NR XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia14 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 20/1.2 MU . Podstawowe przeznaczenie terenu – funkcja usługowa. Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Możliwe inwestycje to: Funkcje usługowe – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla:a)usług publicznych – jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),b)usług komercyjnych – jak: handel, gastronomia, turystyka, obsługa łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenie usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów,c)rzemiosła usługowego – jak np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu, itp.; oraz innej działalności na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej niepowodującej przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza i poziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak również powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń; Uzbrojenie w prąd i wodę. Działka jest ogrodzona, z bramą wjazdowa. W pobliżu znajduje się staw. Dojazd z drogi asfaltowej. Działka zlokalizowana jest w odległości 30 m od tzw. obwodnicy.Działkę można podzielić na 3 mniejsze. Przy działce znajduje się miejski staw oraz plac zabaw dla dzieci.

Kontakt do ogłoszeniodawcy