Mieszkanie Warszawa Praga-Północ, ul. Okrzei 24

 • Cena 536000 PLN
 • Cena za m2 5360 PLN/m2
 • Powierzchnia 100
 • Liczba pokoi 3
 • Piętro 2
 • Miejscowość Warszawa
 • Dzielnica Praga-Północ
 • Region mazowieckie
 • Wolne od od zaraz, za miesiąc, za 3 miesiące, za pół roku
 • Typ budynku kamienica
 • Liczba pięter w budynku 5
 • Piętro 2
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Marek Bidziński Kancelaria Komornicza, Brzeska 2, Warszawa, 03-737 Warszawa tel. 22 870 01 75 / fax. 22 870 01 75 Sygnatura: Km 722/14 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Marek Bidzińskina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 15-11-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15 A w sali nr 213, odbędzie się druga licytacja prawa do użytkowania wieczystego (udział w prawie nr 2 o wielkości udziału 10040/523132) nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste i prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 03-710 Warszawa, ul. S. Okrzei 24, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00436712/7. Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 odpowiada udziałowi nr 2 w wysokości 10040/523132 w prawie wieczystego użytkowania gruntu i w prawie własności budynku usytuowanego na tym gruncie. Lokal usytuowany jest na parterze w południowej części budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wskazanego udziału wynosi 100,40m2. Suma oszacowania wynosi 804 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 536 000,00zł netto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 40 ***5 0000 4*** 3219 lub wpłacić w kasie Kancelarii przy ul. Brzeskiej 2 w Warszawie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać na dzień przed licytacją, a operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego przeglądać w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pouczenie: Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Marek Bidziński

Kontakt do ogłoszeniodawcy