Mieszkanie na sprzedaż Słupsk, , ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – 28.1 m2

 • Cena 42375 PLN
 • Cena za m2 1508.01 PLN/m2
 • Powierzchnia 28.1
 • Rok budowy 1996
 • Liczba pokoi 1
 • Piętro 4
 • Miejscowość Słupsk
 • Region pomorskie
 • Typ budynku blok
 • Materiał cegla
 • Liczba pięter w budynku 4
 • Piętro 4
 • Stan mieszkania dobry
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Dodatkowe zalety teren-zamkniety, domofon

Okolica przychodnia-szpital, apteka, weterynarz, autobus, kolej-podmiejska, sklep, bazarek, zlobek, przedszkole, szkola-podstawowa, szkola-srednia

Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziałem Gospodarczym, sygn. akt VI GUp 75/20, podaje do publicznej wiadomości o sprzedaży w drodze przetargu:

prawa stanowiącego udział ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w Słupsku przy ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 12, o pow. użytkowej 28,10 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00056762/5 (zw. dalej: „Nieruchomość”). Suma oszacowania Nieruchomości wynosi 56.500 zł., zaś cena wywoławcza jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 42.375 zł (wadium: 4.237,50 zł). Nabywca Nieruchomości, jako współwłaściciel, uzyska prawo korzystania z lokalu (zamieszkiwania w nim), z prawem dalszego zbycia udziału w lokalu;

Oferty nabycia Nieruchomości należy składać w terminie do 13 lutego 2022 r. (włącznie) na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10; 80-126 Gdańsk. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2022 r. o godz. 9:40, sala B 65 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10.

Oferent przystępujący do przetargu Nieruchomości powinien złożyć wadium w kwocie 4.237,50 zł w terminie do 13 lutego 2022 r. przelewem na rachunek masy upadłości nr 87 1140 2004 0000 3102 7***. Dniem zapłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości.

Oferta nabycia Nieruchomości wraz z wymaganymi oświadczeniami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna zawierać oznaczenie sygnatury akt VI GUp 75/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NIERUCHOMOŚĆ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę tj. imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem.

Operat szacunkowy Nieruchomości, oraz warunki przetargu/aukcji  udostępniane są zainteresowanym w Kancelarii Syndyka po uprzednim kontakcie drogą elektroniczną: *** oraz w aktach sprawy sygn. akt. VI GUp 75/20, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w godzinach urzędowania sądu.

Kontakt do ogłoszeniodawcy

Dodaj komentarz