Lokal Wyszków, ul. Pułtuska 112

  • Cena 560000 PLN
  • Cena za m2 1346 PLN/m2
  • Powierzchnia 416
  • Miejscowość Wyszków
  • Region mazowieckie
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[h4][b]Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:[/b][/h4] [b]LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY[/b] – prawo do [b]zabudowanej nieruchomości[/b] w postaci użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności wzniesionego na nim budynku, położonej [b]w Wyszkowie[/b] przy ul. Pułtuskiej 112, jednostka ewidencyjna – Wyszków, obręb 0001–Wyszków, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 6405, o pow. 0,0514 ha, zabudowaną budynkiem magazynowo-produkcyjno-handlowym o pow. użytkowej 416,00 m2, który z budynkiem sąsiednim stanowi konstrukcyjnie jedną całość, dla której urządzono księgę wieczystą nr OS1W/00027358/6, w obniżonej cenie stanowiącej [b]70%[/b] ceny oszacowania – za cenę nie niższą niż 560 000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy PLN); [b]Oferty[/b] należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „[i]Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej – nie otwierać[/i]” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, [b]w terminie do dnia 28 października 2019r. do godz. 15:00[/b] przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu [b]30 października 2019r. godzina 10:00[/b].Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.plZ operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel. ***).

Kontakt do ogłoszeniodawcy