Lokal Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego

  • Cena 2480000 PLN
  • Cena za m2 2480 PLN/m2
  • Powierzchnia 1000
  • Miejscowość Biała Podlaska
  • Region lubelskie
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:[/b] [b]LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY[/b] – prawo do [b]zabudowanej nieruchomości[/b] położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Jana III Sobieskiego 22, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska, obręb – 0001, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 356/2, o pow. 0,1679 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, o pow. użytkowej 1 000,42 m2, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1B/00106410/1, w obniżonej cenie stanowiącej [b]80%[/b] ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 2 480 000,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy PLN) [b]Oferty[/b] należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „[i][/i]” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, [b]w terminie do dnia 27 maja 2019r. do godz. 15:00[/b] przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu [b]29 maja 2019r. godzina 10:00[/b].Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.pl.Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel. ***).

Kontakt do ogłoszeniodawcy