Działka rolna Stara Wieś, ul. Głogowa

  • Cena 128500 PLN
  • Cena za m2 86 PLN/m2
  • Powierzchnia 1500
  • Miejscowość Stara Wieś
  • Region mazowieckie
  • Rodzaj działki rolna
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości Magdaleny Jędrusek (sygn. akt X GUp 559/16) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w pobliżu ulicy Głogowej (działka ewidencyjna nr 149/8 o powierzchni 1500 m2) w obrębie Stara Wieś w gminie Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00087582/3 oraz udziału 1/30 we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną (działka ewidencyjna 149/7 o powierzchni 1024 m2), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00081679/8. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 9.50 w sali 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 100 A. Cena wywoławcza wynosi 128.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru u syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. ***.

Kontakt do ogłoszeniodawcy