Działka przemysłowa Zdzieszulice Górne, ul. Zdzieszulice Górne 44

  • Cena 840000 PLN
  • Cena za m2 35 PLN/m2
  • Powierzchnia 24223
  • Miejscowość Zdzieszulice Górne
  • Region łódzkie
  • Rodzaj działki przemysłowa
  • Dojazd asfalt
  • Kształt inny
  • Media prąd, woda, telefon, kanalizacja, szambo
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bełchatowie sprzeda: Zespół nieruchomości nr 3 , w skład którego wchodzą: a)prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów, oznaczonej numerem działki 632/11 o powierzchni 00ha02a99m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku stacji transformatorowej, b)udział wynoszący 37/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 632/2, 632/10, 632/12, 632/14, 632/16 i 632/22, o łącznej powierzchni 01ha14a29m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych, c)udział wynoszący 37/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 222/2, 212/9, 213/8, 214/8, 215/8, 220/5, 219/5, 224/2, 223/2, 209/10, 210/9, 211/9, 218/7, 216/10, 217/7 i 221/2, o łącznej powierzchni 00ha24a30m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00017634/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych (utwardzenia nawierzchni drogowej), d)udział wynoszący 37/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonej numerem działki 211/12, o powierzchni 00ha00a30m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00037538/0, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budowli w postaci studni wodomierzowej, e)udział wynoszący 37/10000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerem działki 333/1, o powierzchni 00ha07a02m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00063536/7, za łączną cenę nie niższą niż 46.000,00 zł netto. Zespół nieruchomości nr 4, w skład którego wchodzą: a)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów, oznaczonych numerami działek 632/13 oraz 632/21 o łącznej powierzchni 02ha42a23m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, b)prawo własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerem działki 331, o powierzchni 00ha13a82m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00017633/0, c)udział wynoszący 3198/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 632/2, 632/10, 632/12, 632/14, 632/16 i 632/22, o łącznej powierzchni 01ha14a29m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych, d)udział wynoszący 3198/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 222/2, 212/9, 213/8, 214/8, 215/8, 220/5, 219/5, 224/2, 223/2, 209/10, 210/9, 211/9, 218/7, 216/10, 217/7 i 221/2, o łącznej powierzchni 00ha24a30m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00017634/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych (utwardzenia nawierzchni drogowej), e)udział wynoszący 3198/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonej numerem działki 211/12, o powierzchni 00ha00a30m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00037538/0, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budowli w postaci studni wodomierzowej, f)udział wynoszący 3198/10000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerem działki 333/1, o powierzchni 00ha07a02m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00063536/7, za łączną cenę nie niższą niż 840.000,00 zł netto. Zespół nieruchomości nr 7, w skład którego wchodzą: a)prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów, oznaczonej numerem działki 632/20 o powierzchni 00ha33a93m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości wiaty stacji paliw, b)udział wynoszący 424/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 632/2, 632/10, 632/12, 632/14, 632/16 i 632/22, o łącznej powierzchni 01ha14a29m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych, c)udział wynoszący 424/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 222/2, 212/9, 213/8, 214/8, 215/8, 220/5, 219/5, 224/2, 223/2, 209/10, 210/9, 211/9, 218/7, 216/10, 217/7 i 221/2, o łącznej powierzchni 00ha24a30m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00017634/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych (utwardzenia nawierzchni drogowej), d)udział wynoszący 424/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonej numerem działki 211/12, o powierzchni 00ha00a30m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00037538/0, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budowli w postaci studni wodomierzowej, e)udział wynoszący 424/10000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerem działki 333/1, o powierzchni 00ha07a02m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00063536/7, za łączną cenę nie niższą niż 133.000,00 zł netto. Zespół nieruchomości nr 9, w skład którego wchodzą: a)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów, oznaczonej numerem działki 632/18 o powierzchni 0ha48a20m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, b)prawo własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerami działek 333/2, 292, 299/1, 299/2, 299/3 oraz 332, o łącznej powierzchni 01ha84a66m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00063536/7, c)udział wynoszący 2907/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 632/2, 632/10, 632/12, 632/14, 632/16 i 632/22, o łącznej powierzchni 01ha14a29m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00053471/0, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych, d)udział wynoszący 2907/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonych numerami działek: 222/2, 212/9, 213/8, 214/8, 215/8, 220/5, 219/5, 224/2, 223/2, 209/10, 210/9, 211/9, 218/7, 216/10, 217/7 i 221/2, o łącznej powierzchni 00ha24a30m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00017634/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tych nieruchomościach naniesień budowlanych (utwardzenia nawierzchni drogowej), e)udział wynoszący 2907/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszulicach Górnych, oznaczonej numerem działki 211/12, o powierzchni 00ha00a30m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00037538/0, wraz z prawem własności znajdującej się na tej nieruchomości budowli w postaci studni wodomierzowej, f)udział wynoszący 2907/10000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, oznaczonej numerem działki 333/1, o powierzchni 00ha07a02m2, stanowiącej drogę dojazdową, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00063536/7, za łączną cenę nie niższą niż 763.000,00 zł netto. Wszystkie zespoły oferowane są do sprzedaży oddzielnie. Oferty przyjmowane są do dnia 30.11.2017r. Informacje o sprzedaży nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin udzielane są pod numerami telefonów: ***, 42 681 03 78.

Kontakt do ogłoszeniodawcy