Działka przemysłowa Suwałki, ul. Diamentowa 5

  • Cena 769200 PLN
  • Cena za m2 92 PLN/m2
  • Powierzchnia 8383
  • Miejscowość Suwałki
  • Region podlaskie
  • Rodzaj działki przemysłowa
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk masy upadłości Energogaz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego w skład którego wchodzi nieruchomość w postaci użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków i urządzeń z nim związanych, położona [b]przy ulicy Diamentowej 5 w Suwałkach[/b], BA-tereny przemysłowe, składająca się z działki nr 32741/24 i 32742 o łącznej pow. 0,8383 ha, mająca urządzoną KW SU1S/00054484/2, z usytuowanymi dwoma zbiornikami nadziemnymi gazu płynnego, trzema zbiornikami zakopcowanymi, przepompownią do gazu płynnego z zespołem rurociągów technologicznych i stanowiskiem rozładunku i załadunku autocystern oraz wagą samochodową i budynkiem administracyjno-socjalnym za cenę minimalną sprzedaży na poziomie nie niższym niż [b][u]20% ceny[/u] [/b]oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 769 200,00 zł, jako sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55′ k.c.. Oferty z ceną należy kierować na adres do korespondencji syndyka: 20-022 Lublin ul. Okopowa 20/12, w terminie do dnia [b]19 lipca 2018[/b]r.. Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym -tel.*** zaś z informacją o przedmiocie sprzedaży na stronie internetowej syndyka: www.nsyndyk.pl

Kontakt do ogłoszeniodawcy