Działka przemysłowa Sosnowiec Konstantynów, ul. Fabryczna 1

  • Cena 2308349.1 PLN
  • Cena za m2 111 PLN/m2
  • Powierzchnia 20821
  • Miejscowość Sosnowiec
  • Dzielnica Konstantynów
  • Region śląskie
  • Rodzaj działki przemysłowa
  • Dojazd asfalt
  • Kształt trapez
  • Media prąd, woda, gaz
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowego „BHM-3” Henryk Szilistowski w upadłości likwidacyjnej w Sosnowcu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż[/b][b]nieruchomości wraz z ruchomościami[/b] [b]1.     Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowego „BHM-3” Henryk Szilistowski w upadłości likwidacyjnej, który obejmuje:[/b]a)     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Staszica składającej się z działek ewidencyjnych nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 z obrębu 11 M. Sosnowiec o powierzchni łącznej 0,9049 ha, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00043211/4 wraz z prawem własności budynku portierni o powierzchni 50 m2 znajdującym się na ww. nieruchomości;b)     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Fabrycznej 1 składającej się z działek ewidencyjnych nr 11, 13, 14 z obrębu 11 M. Sosnowiec o powierzchni łącznej 1,1772 ha, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00046822/1 wraz z prawem własności budynków takich jak hala o powierzchni 2 614 m2, budynek biurowo-socjalny o powierzchni 606 m2, warsztat mechaniczny o powierzchni 95 m2, warsztat elektryczny o powierzchni 85 m2, hala o powierzchni 1 306 m2, narzędziownia i druciarnia o powierzchni 71 m2, komora trafo o powierzchni 38 m2) oraz budowli znajdujących się na ww. nieruchomości;c)     prawo własności ruchomości takich jak maszyny i urządzenia związanych z wyżej wymienionymi nieruchomościami, w postaci: suwnic, transformatora, przyłącza energetycznego, kolektorów słonecznych, promienników, instalacji gazowej, szlabanu, monitoringu, czy też klimatyzatorów.[b]Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi[/b] 2[b].308349,10 zł netto.[/b]2.     Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie [b]do dnia 18 grudnia 2018r. do godziny 13:00.[/b] Oferty należy składać na adres [b]Biura Syndyka przy ul. Dąbrowskiego 22 p. 210 (II piętro), 40–032 Katowice[/b]. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.[b]4.     [/b]Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości [b]50.000,00 zł[/b] na rachunek bankowy numer [b]71 1090 2008 0000 0001 3125 1747.[/b][b]5.     Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 19 grudnia 2018 r., o godzinie 9:30, w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12A.[/b]6.Regulamin przetargu wraz z Opracowaniami, o których mowa w §2 Regulaminu dostępne są w Biurze Syndyka, ul. Dąbrowskiego 22 p. 210 (II piętro) Katowice. Materiały te można pobrać w godzinach od 09.00 do 13.00, w Biurze Syndyka, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu ***. 

Kontakt do ogłoszeniodawcy