Działka inwestycyjna Łaziska

  • Cena 60867 PLN
  • Cena za m2 26 PLN/m2
  • Powierzchnia 2300
  • Miejscowość Łaziska
  • Region mazowieckie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2018r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łaziska, gm. Orońsko, województwo mazowieckie (obręb 0011 Łaziska), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 217/7 o powierzchni 0,23 ha, zabudowanej byłym budynkiem biurowo–socjalnym (w stanie ruiny, zużycie funkcjonalne 100%) o powierzchni użytkowej 237,40 m.kw. oraz budowlami infrastruktury technicznej, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/00023030/1. Suma oszacowania wynosi 91 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec nr: 72 1*** 1111 000 0 5057 7813, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Kontakt do ogłoszeniodawcy