Działka inwestycyjna Hrubieszów

  • Cena 281682.9 PLN
  • Cena za m2 153 PLN/m2
  • Powierzchnia 1837
  • Miejscowość Hrubieszów
  • Region lubelskie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
  • Dojazd asfalt
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska Hrubieszów, pl. Wolnosci 4 22-500 Hrubieszów Sprawa egzekucyjna o sygn.akt KM. 897/15 Przy korespondencji podać sygn. akt KM tel./fax. ***85 www.komornik-hrubieszow.pl Bank: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie nr konta ******630001 Hrubieszów, dnia 2018-01-29 r. O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 8.35 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Hrubieszowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A A/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza w skład której wchodzą: działki gruntu nr 1366/50, 1366/51 posiadające księgę wieczystą ZA1H/00070161/8 oraz działki nr 1366/53 i 1366/52 posiadające księgę wieczystą ZA1H/00070160/1 stanowiące całość gospodarczą oraz stanowiące własność Spółki Jawnej w tym działki nr 1366/50, 1366/51 i 1366/53 o łącznej powierzchni 1837 m2 zabudowane budynkiem magazynu nr 4 parterowego podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 1109 m2, utwardzeniem placu płytami betonowymi na powierzchni 759 m2 oraz działka nr 1366/52 o powierzchni 113 m2 utwardzona płytami betonowymi na powierzchni 113 m2 wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 180/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,0400 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 644/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 536/3532 części w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha stanowiącej w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej; Powyższa całość nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 375.577,21-zł (w tym 23% Vat). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 281.682,90 -zł (w tym 23% Vat). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 37.557,72-zł (w tym 23% Vat). B/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza w skład której wchodzą: działki gruntu nr 1366/71 i 1366/72 posiadające księgę wieczystą ZA1H/00070161/8 oraz działka nr 1366/42 posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00070160/1 o łącznej powierzchni 2788 m2 zabudowane budynkiem magazynu parterowego o powierzchni użytkowej 1266 m2 oraz utwardzeniem placu płytami betonowymi na powierzchni 1427 m2, stanowiące własność Spółki Jawnej wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 180/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,0400 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 644/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 536/3532 części w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha stanowiącej w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej; Powyższa całość nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 367.095,14-zł (w tym 23% Vat). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 275.321,35-zł (w tym 23% Vat). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 36.709,51-zł (w tym 23% Vat). C/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza w skład której wchodzą: działka gruntu nr 1366/22 o łącznej powierzchni 0,4277 ha – zabudowana budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 870 m2, budynkiem garaży o powierzchni użytkowej 81m2, utwardzeniem placu płytami betonowymi na powierzchni 806 m2 – posiadająca księgę wieczystą ZA1H/00063214/3 stanowiąca własność Spółki Jawnej wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 180/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,0400 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 644/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej – 1/3 części co do udziału 536/3532 części w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha stanowiącej w tymże udziale własność w prawie użytkowania wieczystego do 25 sierpnia 2094 r. Spółki Jawnej; Powyższa całość nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 392.858,71-zł (w tym 23% Vat). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 294.644,03-zł (w tym 23% Vat). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39.285,87-zł (w tym 23% Vat). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności. Komornik Sądowy Beata Kamińska

Kontakt do ogłoszeniodawcy