Działka inwestycyjna Hrubieszów

  • Cena 300745.76 PLN
  • Cena za m2 285 PLN/m2
  • Powierzchnia 1057
  • Miejscowość Hrubieszów
  • Region lubelskie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
  • Dojazd asfalt
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska Hrubieszów, pl. Wolnosci 4 22-500 Hrubieszów Sprawa egzekucyjna o sygn.akt KM. 534/15 Przy korespondencji podać sygn. akt KM tel./fax. ***85 www.komornik-hrubieszow.pl Bank: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie nr konta ******630001 Hrubieszów, dnia 2018-01-29 r. O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Hrubieszowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A A/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza w skład której wchodzą: działka nr 1366/41 – o powierzchni 0,1655 ha zabudowana budynkiem magazynu parterowego o powierzchni użytkowej 1109 m2, podpiwniczeniem z budynku rozebranego o powierzchni użytkowej 35 m2 utwardzeniem placu płytami betonowymi o powierzchni 1057 m2 – posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00044375/0 i stanowiąca własność osoby fizycznej oraz działka nr 1366/26 o powierzchni 0,0005 ha posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00016962/7 stanowiąca własność gminy Miejskiej Hrubieszów, a będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 257/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,04 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność osoby fizycznej; – 1/3 części co do udziału 511/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadający księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będących w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. – 1/3 części co do udziału 763/3532 w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha posiadającej księgę wieczystą nr ZA1H/64998/9 stanowiącej w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. Powyższa całość gospodarcza oszacowana jest na kwotę: 400.994,35-zł ( w tym 23 % VAT). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 300.745,76-zł. (w tym 23% VAT) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 40.099,43-zł (w tym 23% VAT) B/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza w skład której wchodzą: działka nr 1371/2 – o powierzchni 0,2502 ha zabudowana budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 26 m2, utwardzeniem placu płytami betonowymi na powierzchni 2476 m2 – posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00044375/0 stanowiąca własność osoby fizycznej oraz działka nr 1366/49 o powierzchni 0,0111 ha posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00016962/7 stanowiąca własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 257/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,04 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność osoby fizycznej; – 1/3 części co do udziału 511/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadający księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będących w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. – 1/3 części co do udziału 763/3532 w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha posiadającej księgę wieczystą nr ZA1H/64998/9 stanowiącej w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. Powyższa całość gospodarcza oszacowana jest na kwotę: 171.594,43-zł ( w tym 23 %VAT). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 128.695,82-zł. (w tym 23% VAT) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.159,44-zł (w tym 23% VAT) C/ nieruchomości opisanej jako całość gospodarcza wchodzą działki: – nr 1371/1- o powierzchni 0,1997 ha zabudowana budynkiem biurowo – usługowym murowanym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym w stanie częściowo wykończonym o powierzchni użytkowej 248 m2, budynkiem garażu murowanego parterowego o powierzchni użytkowej 152 m2 – posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/0081050/7 i stanowiąca własność osoby fizycznej – nr 1366/73 o powierzchni 0,0217 ha posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00016962/7 stanowiąca własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. – nr 1366/74 o powierzchni 0,0139 ha posiadająca księgę wieczystą nr ZA1H/00016962/7 stanowiąca własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. Działki nr 1371/1, 1366/73 i 1366/74 na powierzchni 1057 m2 są utwardzone trylinką. Wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości: – 1/3 części co do udziału 257/1742 części w działkach: nr 1366/28 o powierzchni 0,0605 ha, nr 1366/32 o powierzchni 0,0021 ha, nr 1366/34 o powierzchni 0,0128 ha, nr 1366/37 o powierzchni 0,04 ha, nr 1366/39 o powierzchni 0,0588 ha posiadających księgę wieczystą nr ZA1H/00062655/9 stanowiących w tymże udziale własność osoby fizycznej; – 1/3 części co do udziału 511/3532 części w działkach: nr 1366/8 o powierzchni 0,1020 ha, nr 1366/18 o powierzchni 0,1279 ha, nr 1366/44 o powierzchni 0,1233 ha posiadający księgę wieczystą nr ZA1H/00062653/5 stanowiących w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będących w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. – 1/3 części co do udziału 763/3532 w działce nr 1366/15 o powierzchni 0,0079 ha posiadającej księgę wieczystą nr ZA1H/64998/9 stanowiącej w tymże udziale własność gminy Miejskiej Hrubieszów, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej do dnia 25 sierpnia 2094 r. Powyższa całość gospodarcza oszacowana jest na kwotę: 337.456,60-zł ( w tym 23 % VAT). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 253.092,45-zł. (w tym 23% VAT) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 33.745,66-zł (w tym 23% VAT) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności. Komornik Sądowy Beata Kamińska

Kontakt do ogłoszeniodawcy