Działka inwestycyjna Grójec

  • Cena 506100 PLN
  • Cena za m2 108 PLN/m2
  • Powierzchnia 4694
  • Miejscowość Grójec
  • Region mazowieckie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:[/b] [b]DZIAŁKA INWESTYCYJNA[/b] – [b]nieruchomość gruntowa niezabudowana[/b], położona [b]w Grójcu[/b], jednostka ewidencyjna – Grójec, obręb 0001–Grójec Miasto, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/6, o pow. 0,4694 ha, dla której urządzono księgę wieczystą nr RA1G/00084481/1, w obniżonej cenie stanowiącej [b]70%[/b] ceny oszacowania – za cenę nie niższą niż 506 100,00 PLN (słownie: pięćset sześć tysięcy sto PLN); [b]Oferty[/b] należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „[i][/i]” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, [b]w terminie do dnia 30 lipca 2019r. do godz. 15:00[/b] przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu [b]31 lipca 2019r. godzina 10:00[/b].Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.pl.Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel. ***).

Kontakt do ogłoszeniodawcy