Działka inna Jaracz

  • Cena 10000 PLN
  • Cena za m2 7 PLN/m2
  • Powierzchnia 1421
  • Miejscowość Jaracz
  • Region wielkopolskie
  • Rodzaj działki inna
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk masy upadłości Karoliny Magdaleny Mroczek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału upadłej wynoszącego ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr 49/11 o powierzchni 0.1421 ha, położonej w miejscowości Jaracz gmina Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o nr PO1O/00032912/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości ale nie niższą niż 10.000,00 zł. Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 15 grudnia 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103). Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-mroczek/ Poniżej podaje dane dotyczące nieruchomości: – Wartość rynkowa prawa własności całej nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 59.700 zł, natomiast wartość rynkowa ½ udziału ustalono na kwotę 29.850 zł; – działka nr 49/11 jest parcelą o regularnym kształcę /zbliżonym do prostokąta/; – teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony; – działka położona pośród innych działek niezabudowanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi; – leży w kompleksie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zgodnie z zapisem w Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno; – stanowi tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; – dostępna infrastruktura w ulicy: sieć wodociągowa i elektryczna; – posiada dostęp do drogi publicznej.

Kontakt do ogłoszeniodawcy