Działka budowlana Warszawa Targówek, ul. Młodzieńcza

 • Cena 600000 PLN
 • Cena za m2 1071 PLN/m2
 • Powierzchnia 560
 • Miejscowość Warszawa
 • Dzielnica Targówek
 • Region mazowieckie
 • Rodzaj działki budowlana
 • Szerokość 13.5
 • Dojazd asfalt
 • Kształt prostokąt
 • Media prąd, woda, gaz
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Sprzedam Działkę Budowlaną znajdującą sie przy głównej ulicy Młodzieńczej na Zaciszu. Okolica z dobrą infrastrukturą oraz szybkim dojazdem do centrum. Blisko licznych punktów handlowo-usługowych ( centra handlowe M1, Targówek, Galeria Wileńska,). [b][u]Bardzo dobre miejsce na działalność gospodarczą[/u]. [/b] Dla jednostek terenowych 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z opuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3-4 lokale mieszkalne – oznacza tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 – 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących. 2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi – bez przesądzania ich profilu- w zakresie, o jakim mowa w 2 pkt 9. 3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować: 1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego. 4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek: a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę: •dla segmentu w zabudowie szeregowej- 250 m2, •dla segmentu w zabudowie bliźniaczej- 350 m2, •dla jednego budynku wolnostojącego- 450 m2, b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w 11; 2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej: a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych, c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne; 3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych: a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy- 80 m2, b)ograniczenie przypisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii, c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje, d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych; 4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaży) na działce- 50 m2 oraz obowiązek realizacji wyłącznie w głębi działki; 5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w 9; 6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w 12; 7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: – powierzchni do 300 m2- 60%, – powierzchni 300 -450 m2- 50%, – powierzchni 450 -600 m2- 45%, – powierzchni 600 – 800 m2- 35%, – powierzchni powyżej 800 m2-30%; 8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych: – o powierzchni do 300 m2- 30%, – o powierzchni 300- 450 m2- 35%, – o powierzchni 450 – 600 m2- 45%, – o powierzchni 600 – 800 m2- 50%,

Kontakt do ogłoszeniodawcy