Działka budowlana Osiek – Książęca Wieś

  • Cena 115000 PLN
  • Cena za m2 38 PLN/m2
  • Powierzchnia 3005
  • Miejscowość Osiek - Książęca Wieś
  • Region dolnośląskie
  • Rodzaj działki budowlana
  • Szerokość 45
  • Dojazd asfalt
  • Kształt prostokąt
  • Media prąd, woda, telefon
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]DOLINA BARYCZY – DZIAŁKI BUDOWLANE I INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO [/b] 51.461601,17.011771 Oferuję działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne oraz inwestycyjne, o powierzchni od 1000 do ponad 3000 m2. Działki zlokalizowane są przy drodze powiatowej, prowadzącej ze Żmigrodu do Książęcej Wsi, tuż za Osiekiem, blisko Rezerwatu Stawy Milickie "Staw Jamnik" i dużego, starego lasu, przy szlakach turystycznych i rowerowych, w otoczeniu pięknej i bogatej przyrody, którą podziwiać można korzystając również z wytyczonych szlaków konnych: [u]www.konnoobszaraminatury.pl/szlak-konny-doliny-baryczy/petla-zmigrod/ [/u] Dla miłośników wędkarstwa, w bliskiej odległości zorganizowano łowiska : [u]www.lowiska-stawymilickie.pl[/u] Dla amatorów kajakarstwa, dostępna jest również malownicza rzeka Barycz i możliwość wynajmu sprzętu pływającego. Obszar Parku "Dolina Baryczy" wspierany jest przez programy GEF – Global Environment Facility i ONZ – Living Lakes. Więcej informacji: [u]www.barycz.pl[/u] [i]Wszystkie te atrakcje znajdują się obok oferowanych działek, w odległości, którą pokonać można w kilkanaście minut spacerem… [/i] Dodatkowe informacje: [u]www.dbpoleca.barycz.pl[/u] Dostęp do działek bezpośrednio z drogi publicznej (asfalt) za wsią Osiek, przed Książęcą Wsią, ok. 6 km na wschód od obwodnicy w Żmigrodzie, drogi S-5 i tylko 45km na północ od Wrocławia. Zgodnie z warunkami zabudowy, działki przeznaczone są dla inwestycji, polegającej na budowie budynków mieszkalnych, wolno stojących, z garażem i budynkiem gospodarczym, wolno stojącym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią inne działki budowlane, dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Teren, na którym znajdują się działki opisany został w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (SUiKZ) gminy Żmigród symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej głównie zagrodowej lub jednorodzinnej oraz obiektów usług i drobnej działalności gospodarczej nie kolidującej z funkcją mieszkaniową: [i]1. dopuszcza się zabudowę wielorodzinną, jeżeli nie będzie kolidowała krajobrazowo z zabudową jednorodzinną i zagrodową: 2. dopuszcza się zieleń urządzoną, w tym na wydzielonych działkach/jednostkach terenowychi zagospodarowanie sportowo rekreacyjne, a także obiekty małej architektury: 3. dopuszcza się bazy, składy i magazyny o powierzchni terenu nie przekraczającej 5000 m2 oraz o powierzchni pod budynkami nie przekraczającej 2000 m2: 4. dopuszcza się obiekty obsługi gospodarki komunalnej (np. warsztaty lub bazy): 5. dopuszcza się uprawy rolne i ogrodnicze (w tym pod szkłem i folią) oraz ogrody działkowe 6. dopuszcza się obiekty małej przedsiębiorczości gospodarczej (bez zabudowy mieszkaniowej) na wydzielonych działkach/jednostkach terenowych: 7. dopuszcza się przeprowadzenie dróg publicznych i wewnętrznych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochroni: 8. zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej: a) 1500 m2 dla zabudowy zagrodowej b) 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej c) 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jedno mieszkanie) d) 300 m2 dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, atrialnej i innej nie wymienionej powyżej e) 300 m2 terenu/mieszkanie w przypadku zabudowy wielorodzinnej 9. zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek z zabudową mieszkaniową z obiektami małej przedsiębiorczości gospodarczej lub tylko z takimi obiektami wynosi 1500 m2: 10. dla ograniczenia ewentualnych konfliktów należy dążyć do tworzenia enklaw (jednostek terenowych) z zainwestowaniem nie kolizyjnym względem siebie: 11. udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 30% nieruchomości na obszarze miasta, a 40% na terenach wiejskich, na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej.[/i] Wraz ze sprzedażą działki oferuję dodatkowo fachową pomoc przy obsłudze inwestycji, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń na etapie przygotowania, a także nadzór nad realizacją. [b]dz. nr 1 (390/3) – 0.3052 ha dz. nr 2 (390/5) – 0.3259 ha dz. nr 3 (390/6) – 0.3638 ha dz. nr 4 – 0.1548 ha dz. nr 5 – 0.1707 ha dz. nr 6 (390/1) – 0.3005 ha -135000,- zł dz. nr 7 – 0.1704 ha dz. nr 8 – 0.1646 ha dz. nr 9 – 0.1652 ha dz. nr 10 – 0.1509 ha dz. nr 12 – 0.1500 ha dz. nr 14 – 0.1650 ha[/b] Ponadto w ofercie dostępna jest również kilkuhektarowa działka, położona pod lasem, z dostępem do drogi i wodociągu, oznaczona na planie symbolem UT, z przeznaczeniem w studium pod usługi turystyki i agroturystyki. Na działce znajduje się obiekt budowlany o powierzchni zabudowy 1500 mkw. i cztery podziemne zbiorniki bezodpływowe, który daje możliwość adaptacji na stajnię i organizacji ośrodka jeździeckiego. Ceny w zakresie 35-70 zł/mkw. Rozważę również oferty zamiany. ZAPRASZAM Zamieszczone ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Kontakt do ogłoszeniodawcy