Działka budowlana Mikołów

  • Cena 26000000 PLN
  • Cena za m2 28889 PLN/m2
  • Powierzchnia 900
  • Miejscowość Mikołów
  • Region śląskie
  • Rodzaj działki budowlana
  • Dojazd utwardzony
  • Kształt kwadrat
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

MI­KO­ŁÓW – dział­ka bu­dow­la­na 900 m2 w oko­li­cy par­ku bo­ta­nicz­ne­go w Mi­ko­ło­wie, ul. Źró­dla­na, pła­ska, czy­sta, wy­mia­ry 30×30 m, czę­ścio­wo ogro­dzo­na, wszyst­kie me­dia w dro­dze, ci­cha oko­li­ca, do­bry do­jazd do Gli­wic, Mi­ko­ło­wa i Ka­to­wic, cena 260.000 zł, tel ***

Kontakt do ogłoszeniodawcy