Działka budowlana Kamień

  • Cena 91000 PLN
  • Cena za m2 28 PLN/m2
  • Powierzchnia 3287
  • Miejscowość Kamień
  • Region małopolskie
  • Rodzaj działki budowlana
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]OBWIESZCZENIE[/b] Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu [b]8 marca 2018 r. o godz. 9:30[/b] w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66 lok. 5 w Krakowie odbędzie się [b]DRUGA LICYTACJA[/b] nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamień gm. Czernichów, składającej się z działki nr 1734/1 o pow. 0,3287 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w stanie surowym otwartym (pow. budynku 158,58 m2). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1K/00022066/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 91 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8*** 0030 0*** 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w dniu [b]22 lutego 2018 r. o godz. 14:30[/b] w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. [b]KM 1325/17 Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 414 01 31 lub na stronie: komorniklesniak.pl[/b]

Kontakt do ogłoszeniodawcy