Mieszkanie na sprzedaż Kraków ul. Ludwika Rydygiera – 33.46 m2

  • Cena 211000 PLN
  • Cena za m2 6306.04 PLN/m2
  • Powierzchnia 33.46
  • Liczba pokoi 1
  • Miejscowość Kraków
  • Region małopolskie
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Dodatkowe zalety winda, domofon

Okolica apteka, weterynarz, przychodnia-szpital, autobus, tramwaj, centrum-handlowe, sklep, zlobek, przedszkole, szkola-podstawowa

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w drodze przetargu, prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 44 przy ul. Rydygiera 14 w Krakowie o powierzchni użytkowej 33,46 m² dla którego prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00335113/7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącej 3548/239170, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00273868/1.

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 211.000,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 21.000,00 zł  (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości sygn. akt VIII GUp 385/19/S prowadzony w:

ING Bank Śląski S.A. nr 02 1050 1*** 0097 1***

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 13.00. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w regulaminie sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. godz. 13.00 w Biurze Syndyka.

 

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu, po uprzednim złożeniu zainteresowania ich otrzymaniem na adres mailowy syndyka: ***

Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 25 maja 2021 r. w godz. 9.00 – 11.00

Kontakt do ogłoszeniodawcy